Category: Primaria Adjud

Primaria Adjud

ANUNŢ DE INTENȚIE În cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor”, Runda a 2-a din cadrul Programului de “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

ANUNŢ DE INTENȚIE În conformitate cu următoarele prevederi: Articolul 8.15 din Regulamentul Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, precum și prevederile cap. V,…