Category: Primăria municipiului Turnu Măgurele

Primăria municipiului Turnu Măgurele

Achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru reabilitarea străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în…

Anunț privind achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020 proiectul ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”,…

Achiziționarea serviciilor de traducere necesare în contextul implementării proiectului „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România- Bulgaria

 Municipiul Turnu Măgurele derulează proiectul „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună…

Strategia integrată de marketing pentru popularizarea regiunii Pleven – Turnu Măgurele ca destinație turistică tematică atractivă și de produse turistice integrate dezvoltate în cadrul proiectului ”Drumul memoriei: produse și servicii turistice transfrontaliere durabile pentru cele două obiective istorice Parcul memorial Grivița și ”Cetatea Turnu”

Această strategie a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Memory Route – Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and…

Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Turnu Măgurele.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 19.11.2021,…

Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor ce vizează crearea Centrului Educațional, componentă a proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu…

Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice elaborate pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ,,Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții din municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020  proiectul ,, Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții…

Licitație publică – închiriere 2(două) terenuri cu suprafața de 15 mp/teren, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în strada Căpitan Stănculescu, zona bloc C22-P.T.1, în vederea amplasării de copertine și garaje pentru parcarea autoturismelor, conform H.C.L. nr.6/28.01.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de…

Licitație publică – închiriere imobil-teren în suprafață de 2 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada General David Praporgescu, zona bloc F29, conform H.C.L. nr.132/30.09.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de…

Achiziționarea serviciilor de consultanță în achiziții (Expert Cooptat) necesare implementării activităților proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele…

Licitație publică – închiriere imobil-teren în suprafață de 700 mp aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în cadrul obiectivului ”Punct control și trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele(România)-Nikopol(Bulgaria), conform H.C.L. nr.86/29.06.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de…

Achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu…