Category: Primăria municipiului Turnu Măgurele

Primăria municipiului Turnu Măgurele

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Măsuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” – Cod  POCU/717/5/1/154690

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Masuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL…

Municipiul Turnu Măgurele, anunţă închirierea prin atribuire directă,  5.69 ha de pajiște aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele,  în condiţiile OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primaria[email protected], anunţă închirierea prin atribuire directă,…

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Primăria municipiului Turnu Măgurele anunță

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 09.06.2023, ora 10.00 – proba scrisă, şi 13.06.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a   postului vacant de execuție – muncitor necalificat

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi…

Achiziționarea serviciilor de auditare financiară necesare în contextul implementării activităților proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”

Achiziționarea serviciilor de auditare financiară necesare în contextul implementării activităților proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”,…

Primăria municipiului Turnu Măgurele anunță faptul că în perioada 10.05.2023 – 12.05.2023, pe bulevardul Independenței, tronsonul  cuprins între strada 1 Mai/strada Cetatea Turnu și strada Panduri(sens giratoriu ”Ciupercă”) circulația va fi interzisă.

          Primăria municipiului Turnu Măgurele anunță faptul că în perioada 10.05.2023 – 12.05.2023, pe bulevardul Independenței, tronsonul  cuprins între strada…

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală cu durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) – îngrijitor, din cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 organizează în data de…

Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației în conformitate cu care se vor executa lucrările de  modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele, pentru lucrări hidrotehnice la următoarele cerințe: A6, B4, D, A7, B5

ANUNȚ PRIVIND: prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației în conformitate cu care se vor executa lucrările de  modernizare și…

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 25.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, şi 28.04.2023, ora 12.00 – proba interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală cu durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) – muncitor calificat I, din cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 organizează în data de…

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2.„Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități modernede producere a materialului forestier de reproducere”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele –  compartiment educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 26.04.2023,…

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul integrat ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207, implementat în cadrul POR 2014-2020

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul integrat ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul…

Achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții “Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dizabilități”, cod SMIS  155330, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 În data de 13.10.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7981/13.10.2022 pentru proiectul “Amenajarea unui Centru Integrat…