Etichetă: Anunturi recrutare / promovare

Anunț nr. 16551 din 03.10.2023 privind selecția dosarelor candidaților înscriși la examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului juridic, arhivă, fond funciar si patrimoniu (compartiment juridic) și Direcția Poliției Locale (compartiment circulația pe drumurile publice și compartiment ordine, liniște publică si pază), la examenul organizat la data de 12.10.2023

Rate this post Anunț nr. 16551 din 03.10.2023 Source

Anunt nr. 15125 din 08 septembrie 2023 privind organizarea unui examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Serviciului juridic, arhiva, fond funciar si patrimoniu (compartiment juridic) si Directia Politiei Locale (compartiment circulatia pe drumurile publice si compartiment ordine, liniste publica si paza)

Rate this post Anunt nr. 15125 din 08 septembrie 2023 Bibliografie si tematica Bibliografie si tematica Formular de înscriere Source

Anunt nr. 14785 din 04.09.2023 privind organizarea unui examen de promovare in clasa pentru functionarii publici de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Radauti, respectiv Directia Politiei Locale, care indeplinesc conditiile prevazute de art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Rate this post Anunt nr. 14785 din 04.09.2023 Bibliografie si tematica Formular de înscriere Source

Anunt nr. 13221 din 08.08.2023 privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei functii contractuale de executie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Serviciul achizitii publice, tehnologia informatiei, autoritate locala de transport si autorizare comerciala din cadrul Primariei Municipiului Radauti

Rate this post Anunt nr. 13221 din 08.08.2023 Fisa postului Bibliografie si tematica Formular de inscriere Source

Rezultatele finale ale concursului de recrutare, organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior, la compartimentul locativ, asociatii de proprietari si administrarea cimitirelor al Directiei arhitectului-sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti, concurs organizat la data de 09 iunie 2023

Rate this post Anunt nr. 10065 din 15.06.2023 Source

Anunt nr. 9941 din 14.06.2023 privind rezultatul la proba interviu a concursului de recrutare, organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a-III-a, gradul profesional superior, la compartimentul locativ, asociatii de proprietari si administrarea cimitirelor al Directiei arhitectului sef din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Radauti

Rate this post Anunt nr. 9941 din 14.06.2023 Source

Anunt nr. 9643 din 09.06.2023 privind rezultatul la proba scrisă a concursului de recrutare, organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior, la compartimentul locativ, asociații de proprietari și administrarea cimitirelor al Direcției arhitectului-șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti, concurs organizat la data de 09 iunie 2023

Rate this post Anunt nr. 9643 din 09.06.2023 Source

Anunt nr. 9186 din 31.05.2023 privind organizarea unui examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul compartimentelor: achizitii publice, control comercial si autoritate locala de transport, prestatii sociale, contabilitate, buget-finante, disciplina in constructii si afisaj stradal, ordine, liniste publica si paza

Rate this post Anunt nr. 9186 din 31.05.2023 Formular de înscriere Source

Anunt nr. 8982 din 26.05.2023 privind rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior, la compartimentul locativ, asociații de proprietari și administrarea cimitirelor al Direcției arhitectului-șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti, concurs organizat la data de 09 iunie 2023

Rate this post Anunt nr. 8982 din 26.05.2023 Source

Anunt nr. 7567 din 03.05.2023 privind organizarea unui concurs de recrutare, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, in cadrul Serviciului juridic, arhiva, fond funciar si patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Radauti

Rate this post Anunt nr. 7567 din 03.05.2023 Bibliografie si tematică Model de adeverință Formular de înscriere Source

Anunt nr. 7463 din 02.05.2023 privind organizarea unui concurs de recrutare, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Direcției Arhitectului-șef, compartiment locativ, asociații de proprietari, administrarea cimitirelor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Rădăuți

Rate this post Anunt nr. 7463 din 02.05.2023 Bibliografie si tematică Model de adeverință Formular de înscriere Source