Categorie: Primaria Corbeanca

Primaria Corbeanca

Se convoacă Consiliul Local al Comunei Corbeanca în data de 26.02.2024, ora 12:00, Casa Tineretului, Ostratu. Conform OUG 57, articolul 138, alin.2, litera C, pot participa la aceste ședințe cetățeni ai Comunei Corbeanca, cu domiciliul sau reședința în Comuna Corbeanca. Persoanele ce vor participa la ședință trebuie să depună o cerere la registratură, sau on-line la adresa de e-mail: [email protected].

Se convoacă Consiliul Local al Comunei Corbeanca în data de 26.02.2024, ora 12:00, Casa Tineretului, Ostratu. Conform OUG 57, articolul 138, alin.2, litera C, pot participa la aceste ședințe cetățeni…

Actualizare a situațiilor de întrerupere programată a distribuției de energie electrică : Miercuri 10 Ianuarie Corbeanca (zona str. Speranței), Vineri 12 Ianuarie cartierul Paradisul Verde și mare parte din Satul Tamași

Actualizare a situațiilor de întrerupere programată a distribuției de energie electrică : Miercuri 10 Ianuarie Corbeanca (zona str. Speranței), Vineri 12 Ianuarie cartierul Paradisul Verde și mare parte din Satul…

Convocarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca pentru data de 01.08.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov, având următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI), 2. Proiect de hotărâre privind înființarea de trasee turistice / expres în regiunea București-Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice / expres.

Source

Convocarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca pentru data de 21.07.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov, având ca ordine de zi proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului General Consolidat al Comunei Corbeanca, pe anul 2023

Convocarea Consiliului Local al Comunei Corbeanca pentru data de 21.07.2023, ora 12.00, în ședință extraordinară în sala de curs nr. 4 din cadrul școlii Corbeanca, jud. Ilfov, având ca ordine…