Category: Primaria Comuna Mogoşoaia

Primaria Comuna Mogoşoaia

Proces verbal privind deciziile de impunere: PF

                                                                                                  Nr. 14298/10.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14298 /10.06.2022   Întrucât actul…

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane fizice 2022

                                                                                                                Nr. 14297 /10.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale…

Situații financiare la 31 decembrie 2021

Anexa-1-Bilant-31.12.2021Download Anexa-2-Cont-de-rezultat-patrimonial-31.12.2021Download Anexa-3-Situatia-fluxurilor-de-trezorerie-31.12.2021Download Anexa-4-Situatia-fluxurilor-de-banca-31.12.2021Download Anexa-7-Cont-de-executie-al-bugetului-locale-detalierea-cheltuielilor-31.12.2021Download Anexa-7-Cont-de-executie-al-creditelor-interne-detalierea-cheltuielilor-31.12.2021Download Anexa-12-Cont-de-executie-al-bugetului-local-Venituri-31.12.2021Download Anexa-12-Cont-de-executie-al-creditelor-interne-Venituri-31.12.2021Download Anexa-13-Cont-de-executie-al-bugetului-local-Cheltuieli-31.12.2021Download Anexa-13-Cont-de-executie-al-creditelor-interne-Cheltuieli-31.12.2021Download Anexa-30b-Plati-restante-31.12.2021Download Anexa-31b-Situatia-actiunilor-detinute-31.12.2021Download Source