Category: Primarii Judet Tulcea

Primarii Judet Tulcea

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte funciară nr. 43700, număr cadastral 43700 , județ TULCEA, Inițiator –MOROZENCU ADRIAN

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte funciară nr. 43700, număr cadastral 43700, județ TULCEA, Inițiator – MOROZENCU ADRIAN

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE…

Anunțul de intenție nr. 15932/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 – C1 – U7, 45394, numere cadastrale 33601 – C1 – U7, 45394, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15932/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15924/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15924/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15913 din data de 27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15913 din data de 27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind…

Anunțul de intenție nr. 15891/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 211 B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15891/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15758/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15758/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de…

Anunțul de intenție nr. 15751/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, carte funciară nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, carte funciară nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 2, carte funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, nr. 4, carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, nr. 29, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15751/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15727 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 158 B – 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15727 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului…

Anunțul de intenție nr. 15693 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, nr. 36 D, carte funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15693 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE P+4+ETAJ TEHNIC” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 199, carte funciară nr. 34616, număr cadastral 34616, județ TULCEA, Inițiator – CÂRNAT ȘTEFAN STELIAN

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE P+4+ETAJ TEHNIC” –…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE P+4+ETAJ TEHNIC” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 199, carte funciară nr. 34616, număr cadastral 34616, județ TULCEA, Inițiator – CÂRNAT ȘTEFAN STELIAN

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE P+4+ETAJ TEHNIC”…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Babadag, nr. 164, carte funciară nr. 31815, număr cadastral 31815, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA LACUL VIOLET S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Babadag, nr. 164, carte funciară nr. 31815, număr cadastral 31815, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA LACUL VIOLET S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE…

Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ+BIROU” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 70A, carte funciară nr. 43382, număr cadastral 43382, județ TULCEA, Inițiator – CRISTEA ALEXANDRU

Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ+BIROU” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului,…

Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ+BIROU” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 70A, carte funciară nr. 43382, număr cadastral 43382, județ TULCEA, Inițiator – CRISTEA ALEXANDRU

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ+BIROU” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr.…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI PARCĂRI PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE MARE TONAJ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Prelungirea Taberei, F.N., carte funciară nr. 45013, număr cadastral 45013, județ TULCEA , Inițiator – SOCIETATEA ALUM S.A.

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI PARCĂRI PENTRU AUTOVEHICULE…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI PARCĂRI PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE MARE TONAJ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Prelungirea Taberei, F.N., carte funciară nr. 45013, număr cadastral 45013, județ TULCEA , Inițiator – SOCIETATEA ALUM S.A.

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJAREA UNEI PARCĂRI PENTRU…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ” – extravilanul municipiului Tulcea, T 68,P 2046 – P11A și P11E, carte funciară nr. 45600, număr cadastral 45600, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA TULCEA GREEN ENERGY S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ” – extravilanul municipiului Tulcea, T…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ” – extravilanul municipiului Tulcea, T 68,P 2046 – P11A și P11E, carte funciară nr. 45600, număr cadastral 45600, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA TULCEA GREEN ENERGY S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ” – extravilanul municipiului Tulcea,…

Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “LOTIZARE TEREN CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALĂ, IMOBILE S+P+2E ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN” – extravilanul municipiului Tulcea, T 37, A 733/1, LOT 1, carte funciară nr. 37363, număr cadastral 37363, județ TULCEA, Inițiator – ȚIȚU IOTA

Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “LOTIZARE TEREN CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALĂ, IMOBILE…

Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “LOTIZARE TEREN CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALĂ, IMOBILE S+P+2E ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN” – extravilanul municipiului Tulcea, T 37, A 733/1, LOT 1, carte funciară nr. 37363, număr cadastral 37363, județ TULCEA, Inițiator – ȚIȚU IOTA

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “LOTIZARE TEREN CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE INDIVIDUALĂ, IMOBILE S+P+2E…

Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020

Primaria Municipiului Tulcea | Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar…

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 182/08.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici

Primaria Municipiului Tulcea | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 182/08.06.2018 privind aprobarea Studiului…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Breteaua Barajului, nr. 6-8, cărți funciare nr. 35557, 35558, numere cadastrale 35557, 35558, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA REMIBO FUN S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea, strada…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Breteaua Barajului, nr. 6-8, cărți funciare nr. 35557, 35558, numere cadastrale 35557, 35558, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA REMIBO FUN S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea,…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOROVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CĂI DE ACCES ȘI RACORDARE LA SEN” – extravilanul municipiului Tulcea, T 181, A3138/1, T 182, A 3142, T 185, A 3156, T 185, P 3158, T 185, P 3136, DE 3144, DE 3147, DE 3146, DE 3146/1, DE 3148, DE 3157, DE 3161, DE 3165, DJ 222, cărți funciare nr. 37557, 30649, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 30648, 32633, 34405, 33376, 33939, numere cadastrale 37557, 6787, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 6633, 32633, 34405, 33376, 33939, județ TULCEA Inițiator – SOCIETATEA MEX DEJ LOGISTIC S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOROVOLTAIC, AMENAJARE…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOROVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CĂI DE ACCES ȘI RACORDARE LA SEN” – extravilanul municipiului Tulcea, T 181, A3138/1, T 182, A 3142, T 185, A 3156, T 185, P 3158, T 185, P 3136, DE 3144, DE 3147, DE 3146, DE 3146/1, DE 3148, DE 3157, DE 3161, DE 3165, DJ 222, cărți funciare nr. 37557, 30649, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 30648, 32633, 34405, 33376, 33939, numere cadastrale 37557, 6787, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 6633, 32633, 34405, 33376, 33939, județ TULCEA Inițiator – SOCIETATEA MEX DEJ LOGISTIC S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOROVOLTAIC,…

Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 16, carte funciară nr. 36185, număr cadastral 36185, județ TULCEA , Inițiator – SOCIETATEA INCOMAT IMPEX S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului,…

Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 16, carte funciară nr. 36185, număr cadastral 36185, județ TULCEA , Inițiator – SOCIETATEA INCOMAT IMPEX S.R.L.

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr.…

Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.D.: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Podgoriilor, nr. 10, bl 12, sc. C, carte funciară nr. 31246-C1-U17, număr cadastral 31246-C1, județ TULCEA, inițiator – ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 34

Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.D.: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ” – intravilanul municipiului Tulcea,…

Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.D.: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Podgoriilor, nr. 10, bl 12, sc. C, carte funciară nr. 31246-C1-U17, număr cadastral 31246-C1, județ TULCEA, inițiator – ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 34

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.D.: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 55, carte funciară nr. 30155, număr cadastral 30155, județ TULCEA

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE LOCUINȚE” – extravilanul municipiului Tulcea, T30, P302, cărți funciare nr. 40964, 41258, 41259, 41260, 41264, 41263, 42047, 42048, 42751, 42752, 41261, 41262, 43836, 43835 și 40963, numere cadastrale 40964, 41258, 41259, 41260, 41264, 41263, 42047, 42048, 42751, 42752, 41261, 41262, 43836, 43835 și 40963, județ TULCEA

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE LOCUINȚE” – extravilanul municipiului Tulcea, T30, P302,…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE LOCUINȚE” – extravilanul municipiului Tulcea, T30, P302, cărți funciare nr. 40964, 41258, 41259, 41260, 41264, 41263, 42047, 42048, 42751, 42752, 41261, 41262, 43836, 43835 și 40963, numere cadastrale 40964, 41258, 41259, 41260, 41264, 41263, 42047, 42048, 42751, 42752, 41261, 41262, 43836, 43835 și 40963, județ TULCEA

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE LOCUINȚE” – extravilanul municipiului Tulcea, T30,…