Tag: Toate documentele publice

Proiect de hotarare nr 30/2023 privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu luna Mai 2023, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Proiect de hotarare nr 30-2023 privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu luna Mai 2023 Referat de aprobare ANUNT Source