Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele –  compartiment educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 26.04.2023,…