Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 07.06.2022 ora 10.00 – proba scrisă, şi 10.06.2022, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală – muncitor calificat I –  sudor/ zidar / instalator

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.286/2011 cu modificările şi…

Anunț publicitar nr.ADV1291438/12.05.2022 -Achiziție directă -Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul: ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+:134130

Anunt publicitar nr.ADV1291438/12.05.2022 -Achiziție directă -Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul: ”Construire corp P+1E…