Anunt de participare nr. CN1062296/02.12.2023  aferent procedurii de achizitie publica – Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Anunt de participare nr. CN1062296/02.12.2023  aferent procedurii de achizitie publica – Servicii de urbanism necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone Construite Protejate „Zona Fabric“ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. The…

Contract nr. 175 din 05.12.2023- Servicii asistență tehnică prin diriginti de santier pentru „Reabilitare termică corp clădire Grădiniţa PP nr. 6, str. Ţepeş Vodă (Ismail) nr. 17”, Cod SMIS 155411

Contract nr. 175 din 05.12.2023 – Servicii asistență tehnică prin diriginti de santier pentru „Reabilitare termică corp clădire Grădiniţa PP nr. 6, str. Ţepeş Vodă (Ismail) nr. 17”, Cod SMIS 155411. The…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat, precum și sportivilor/echipelor sportive care au obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat, precum…

Anunțul nr. 52093/05.12.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat, precum și sportivilor/echipelor sportive care au obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale

Anunțul nr. 52093/05.12.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele…

Delegarea gestiunii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat – UAT ORASUL MARASESTI – pentru o perioada de 6 luni – negociere fara publicarea unui anunt de participare

Delegarea gestiunii activitatii de colectare separata  si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat – UAT…

Achiziționarea serviciilor de organizare evenimente necesare în contextul implementării activităților proiectului ”Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial “Grivitsa” şi Cetatea “Turnu”, cod ROBG-397, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 2.

Anunt-semnare-contract-organizare-evenimente_Memory-RouteDescarcă Source