Licitație publică privind vânzarea construcție în suprafață de 3440 mp(P+3E) și teren în suprafață de 955 mp – Cămin de nefamiliști nr.2 str. Mihai Eminescu

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…