Municipiul Adjud , județul Vrancea, anunță publicul interesat că va organiza o ȘEDINȚĂ DE CONSULTARE publică  necesară  Etapei a II-a – elaborarea Studiilor de fundamentare  pentru proiectul de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Adjud, județul Vrancea, programată a se desfășura în data de 06.09.2021 ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea.

Documentele întocmite de proiectant, reprezentând – Studii de fundamentare aferente actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Adjud, județul Vrancea vor putea fi consultate în format digital pe site-ul Primăriei Municipiului Adjud, la adresa: www.adjud.ro și în format fizic la sediul Primăriei Municipiului Adjud, la adresa: Strada Stadionului nr.2,  în zilele de luni-vineri,  între orele 800– 1200 .

Publicul este invitat să transmită observații privind documentele disponibile, în perioada  10.08.2021 – 06.09.2021, utilizând următoarele metode, prin:

  • Scrisori depuse la registratura primăriei
  • Scrisori trimise prin poștă pe adresa primăriei: : Strada Stadionului nr.2
  • Emailuri la adresa de email a primăriei: [email protected]

Răspunsurile la observațiile transmise vor fi puse la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei Municipiului Adjud,  județul Vrancea.

Modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise in această perioadă:

  • La avizierul primăriei, în perioada:  10.09.2021 – 15.09.2021
  • Pe site-ul Primăriei Municipiului Adjud, la adresa URL: www.adjud.ro

Etapa informării și consultării publicului are caracter informativ și se finalizează cu organizarea ȘEDINȚEI DE CONSULTARE publică , programată în data de: 06.09.2021, ora: 13:00, la sediul din str. Stadionului nr.2.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: drd. arh. Alexandru Iftimie

Răspunsurile la observațiile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la avizierul Primăriei Municipiului Adjud,  județul Vrancea.

Source