Tag: Anunturi

În data de 15.03.2022, între UAT – Primăria Turnu Măgurele și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar, s-a semnat contractul de finanțare nr.138/15.03.2022, pentru proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”.

În data de 15.03.2022, între UAT – Primăria Turnu Măgurele și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar,…

Achiziționarea serviciilor de execuție lucrări suplimentare rezultate în urma întocmirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”

Achiziționarea serviciilor de execuție lucrări suplimentare rezultate în urma întocmirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și…

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și / sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 15.02.2023 ora 10.00 – proba scrisă şi 17.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi…