Tag: Anunturi

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 07.06.2022 ora 10.00 – proba scrisă, şi 10.06.2022, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală – muncitor calificat I –  sudor/ zidar / instalator

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.286/2011 cu modificările şi…

Anunț emitere acord mediu pentru proiectul “ Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei Oraşului Negreşti – Oaş, judeţul Satu Mare – Modernizarea spaţiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în Oraşul Negreşti-Oaș”

ORAŞUL NEGREŞTI-OAŞ cu sediul în localitatea Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului…

Achiziționarea serviciilor de consultanță în management în vederea implementării activităților proiectului ”Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”

 În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7647/29.03.2022 pentru proiectul ”Amenajare zonă de promenadă…

Achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Alei pietonale și amenajări peisagistice pentru zona de promenadă  Șoseaua Alexandriei” din cadrul proiectului ” Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”

 În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7647/29.03.2022 pentru proiectul ”Amenajare zonă de promenadă…

Licitație publică privind închirierea a 2(două) terenuri cu suprafața de 15 mp/teren, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, zona bloc C1, amplasamente libere:pozițiile nr.1 și nr.5, în vederea amplasării de garaje auto, conform H.C.L. nr.51/24.03.2022 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de…

Anunț privind achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere imobile situate în strada Griviței nr.5 și schimbarea destinației din clădiri administrative și social culturale în locuințe sociale” în cadrul proiectului ”Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” cod SMIS 152311, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de   29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7649/29.03.2022  pentru proiectul ,,Reabilitarea și construirea de…