Etichetă: Anunturi

Consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ „Introducere teren în intravilan si construire căsuțe P ( C1-C5) si spațiu tehnic C6” in Orasul Negresti Oas, Str. Luna, Extras CF 112312, Nr. cad. 112312

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘData anunțului 26.09.2023 CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL „INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE CASUTE P ( C1-C5) si SPATIU TEHNIC C6” in Orasul Negresti…

Licitație publică privind închirierea unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 1.43 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, F.N, vecinătate bloc G4

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele,…

Intenție de elaborare PUZ „Introducere teren în intravilan si construire căsuțe P ( C1-C5) si spațiu tehnic C6” in Orasul Negresti Oas, Str. Luna, Extras CF 112312, Nr. cad. 112312

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ Data anunțului 15.09.2023 INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL „INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN si  CONSTRUIRE CASUTE P ( C1-C5) si SPATIU TEHNIC C6 in  ORASUL NEGRESTI…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 16.10.2023, ora 10:00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuţie – consilier, grad profesional superior

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 16.10.2023, ora 10:00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu durată timpului de…

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Bănița la depunerea documentației elaborată în vederea redobândirii statutului de Rezervație a Biosferei UNESCO, prin exprimarea acordului ca UAT Bănița să fie parte și să beneficieze de această recunoaștere și mandatare a primarului comunei Bănița să semneze documentația care va fi înaintată la UNESCO și să reprezinte comuna Bănița în structura de organizare a Rezervației Biosferei

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,persoanele interesate pot transmite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ,la  sediul Primăriei…