ANUNȚ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD DECLANŞEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE

27 AUGUST 2021

 

 

  • VOR FI ATRIBUITE UN NUMĂR DE 5 AUTORIZAŢII TAXI, AVÂND NUMERELE DE ORDINE: 14,23,27,28,29;
  • CERERILE DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 26 OCTOMBRIE 2021
  • SOLICITANŢI ÎNSCRIŞI PE LISTA DE AŞTEPTARE AU PRIORITATE ÎN RAPORT CU TRANSPORTATORII CARE SE ÎNSCRIU ÎN CURSUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 

Nr. crt. Transportator Nr. înregistrare./

Data

Nr. autovehicule Observaţii
1 IULIAN & GINA COMERCIAL SRL 10804/13.07.2021 1  
2 MUNTEANU G. CORNEL P.F.A. 9099/14.06.2021 1  
3 RUSU MIHAIL PAUL P.F.A. 13294/25.08.2021 1  

 

  • REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNŢAT ÎN DATA DE 1 NOIEMBRIE, DATĂ LA CARE VA FI DEMARATĂ ȘI PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

 

  • DOCUMENTELE CARE TREBUIE DEPUSE

 

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT
1 Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport  
2 Copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator (original), eliberate de registrul comerţului  
3 Acte persoană desemnată (S.C./A.F)

– copie a certificatului de competenţă profesională

– cazierul judiciar

– avizul medico-psihologic

 
4 Copie atestat profesional al taximetristului în cazul persoanei fizice  
5 Avizul medico-psihologic al taximetristului în cazul persoanei fizice  
6 Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate  
7 Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora  
8 Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune  
9 Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare sau că are capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing  

 

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAŢII TAXI
1 Cerere de participare la procedura de atribuire  
2 Autorizaţia de transport, valabilă, în original şi copie, emisă de Primăria municipiului Adjud  
3 Copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculelor (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil)  
4 Copie de pe cartea de identitate a autovehiculelor deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing  
5 Copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român, pentru fiecare autovehicul  
6 Declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau că va deţine în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare vehicul  
7 Scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, în cazul în care nu deţine autovehiculele necesare  
8 Declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehicule  
9 Copie asigurare persoane şi bunurile acestora, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat  
10 Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă  
11 Declaraţie pe proprie răspundere privind posibilitatea asigurării reale a prezenţei în activitate de minimum 8 ore pe zi, pentru fiecare autovehicul (dovada numărului de taximetrişti atestaţi angajaţi care vor executa serviciul pe autovehiculul respectiv)  
12 Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date privind conduita profesională (cazier de conduită profesională)  
13 Declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea (Dovada deservirii de către un operator dispecer taxi) sau se va menţiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea  
14 Copie buletin de verificare metrologică pentru aparatul de taxat  
15 Dovada de fiscalizare a aparatului de taxat în maxim 15 zile de la eliberarea autorizaţiei – în caz de neprezentare a dovezii de fiscalizare autorizaţia taxi se retrage  

 

 

  • CRITERIILE DE DEPARTAJARE ŞI PUNCTAJELE

 

NR. CRT. CRITERII DE DEPARTAJARE PUNCTAJ
1 Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei Până la 1 an 25
Până la 2ani 20
Până la 3 ani 15
Până la 4 ani 10
Până la 5 ani 5
2 Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro Euro 1 5
Euro 2 10
Euro 3 15
Euro 4 20
Euro 5 25
Euro 6 şi peste 30
3 Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim  de taxi 1 an 5
2 ani 10
3 ani 15
4 ani 20
5 ani şi peste 25
4 Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere al autovehiculului În proprietate 50
În leasing 40
Urmează să deţină în proprietate 20
Urmează să deţină în leasing 10
5 Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate pe zi lucrătoare de minimum 8 ore 5
minimum 16 ore 10
24 ore 15
6 Volum portbagaj util autoturism (dmc) Până la 200 5
201 – 300 10
301-400 15
401-500 20
501-600 25
601-700 30
Peste 700 35
7 Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat 10
8 Număr airbag-uri pentru pasageri 1 5
2 10
3 15
4 20
5 25
6 30
Peste 6 35
9 Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare 10
10 Existenţă dispozitiv fix de înregistrare 10
11 Existenţă perete despărţitor conducător auto-clienţi 10
12 Existenţă dispozitiv pentru plata cu cardul 10

 

 

         

Source