Category: Primarii Judet Satu Mare

Primarii Judet Satu Mare

ANUNȚ. Dezbatere publică “Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentului de organizare și funcționare, Caietului de sarcini pentru înființarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al ’’Infrastructurii de agrement din stațiunea turistică Luna-Șes- domeniul schiabil’’ orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, precum și aprobarea alegerii formei de gestiune a acestuia.”

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică precum și prevederile  art.9 alin. 2 din…