Campanie de informare/ comunicare și conștientizare privind aplicarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative, asupra populației, pe care le poate provoca ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)

 În urma adresei Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 1/811/EIC/17.02.2022, privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor alergene pe care le poate provoca ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), va informăm:

Descrierea plantei: Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) este o plantă perenă anuală, ce se poate instala la începutul primăverii pe suprafețele agricole pregătite pentru a fi cultivate, care au un bogat conținut de azot și umiditate mare. Apare și în grădini, în culturile de cereale sau de floarea soarelui, pe terenurile agricole nelucrate, lăsate în paragină, sau pe terenurile virane din localități, pe șantiere, printre ruine, și dărâmături, în zonele de depozitare a pământului excavat, ori în lungul căilor de comunicație, pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute. Ocupă arealele menționate, luminate intens, suprapuse zonei stepei și silvostepei până în etajul pădurilor de stejar. Are un ciclu de viață anual, ce debutează cu germinarea seminței în primăvară și se încheie la primul val de frig al iernii. Se poate confunda cu pelinul (Artemisia vulgaris).

Riscuri și efecte asupra sanătății populației: Polenul acestei plante este unul din factorii principali ai rinitei alergice și reprezintă cauza exacerbărilor severe ale astmului bronșic

Recomandări: Planta poate fi stârpită prin mijloace si metode chimice (ierbicidare), biologice (infestare cu micelii sau atac dirijat de insecte fitofage) sau mecanice (lucrări agricole de smulgere, săpare- prașilă manuală sau mecanică, tăiere- coasă manuală sau mecanică). Se recomandă aplicarea masurilor înainte de înflorirea plantei.

În vederea aplicării măsurilor optime referitoare la ambrozie (Ambrosia artemisiifolia), precum pentru informarea suplimentară, se recomandă consultarea articolului de la adresa de internet http://www.mmediu.ro/articol/informatii-despre-ambrozie/2854.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările si completările ulterioare,

,,(1 )  Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumita științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

(3) Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

(4) Lucrările de întreținere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și    completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.”

Source