Tag: Anunţuri publice

Anunțul nr. 52560 din 22.11.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES ŞI RACORDARE LA SEN”, extravilan municipiul Tulcea, T181/A3138/1, T182/A3142, T185/A3156, T185/3158, T185/P3136, De3144, De3147, De3146, De3146/1, De3148, De3157, De3164, De3165, DJ222, cărți funciare nr. 37557, 30649, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 30648, 32633, 34405, 33376, 33939, numere cadastrale 37557, 6787, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 6633, 32633, 34405, 33376, 33939, judeţul Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Anunțul nr. 52560 din 22.11.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3,…

Anunțul nr. 49888 din 04.11.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor municipale “Eternitatea” și “Eternitatea nou” aparținând domeniului public al municipiului, situate în Tulcea, strada Eternității nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr. 6A, a tarifelor și taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în incinta cimitirelor”

Anunțul nr. 49888 din 04.11.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor…