Tag: Anunţuri publice

Anunțul de intenție nr. 15932/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 – C1 – U7, 45394, numere cadastrale 33601 – C1 – U7, 45394, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15932/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15924/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15924/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15913 din data de 27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15913 din data de 27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind…

Anunțul de intenție nr. 15891/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 211 B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15891/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15758/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15758/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de…

Anunțul de intenție nr. 15751/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, carte funciară nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, carte funciară nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 2, carte funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, nr. 4, carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, nr. 29, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15751/27.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal…

Anunțul de intenție nr. 15727 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 158 B – 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15727 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului…

Anunțul de intenție nr. 15693 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, nr. 36 D, carte funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15693 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului…