Tag: Anunţuri publice

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea”, propus a se realiza în mun. Tulcea, str.Isaccei, nr.82, jud. Tulcea sau identificat prin extras CF nr.32495, nr.topografic/cadastral 32495

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu…

Anunțul de intenție nr. 19258/05.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Municipiul Tulcea

Anunțul de intenție nr. 19258/05.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate…

Anunțul de intenție nr. 18858/04.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea și alegerea modalității optime de gestiune prin contract de delegare prin concesiune de servicii în urma aplicării procedurii de licitație publică deschisă, derulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea (ADIIDM), în numele și pe seama Municipiului Tulcea

Anunțul de intenție nr. 18858/04.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și…

Anunț referitor la organizarea dezbaterii publice pentru Plan Urbanistic Zonal “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA” (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, FN, carte funciară nr. 44177, număr cadastral 44177, județ TULCEA

Anunț referitor la organizarea dezbaterii publice pentru Plan Urbanistic Zonal “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI,…