Tag: Anunţuri publice

Anunțul nr. 22595 din 26.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Tulcea, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale și a prețurilor de vânzare a acestor locuințe

Anunțul nr. 22595 din 26.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin…

Anunțul nr. 20929 din 16.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA – (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilan municipiul Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 44177, număr cadastral 44177 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Anunțul nr. 20929 din 16.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE…

Anunțul nr. 20926 din 16.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilan municipiul Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Anunțul nr. 20926 din 16.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA…

Anunțul nr. 20287 din 11.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PARC COMERCIAL CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, PILON PUBLICITAR, GOSPODĂRIE INCENDIU, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII”, intravilan, șoseaua Barajului, nr. 51, carte funciară nr. 34751, număr cadastral 34751, municipiul Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Anunțul nr. 20287 din 11.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PARC COMERCIAL CU…

Anunțul nr. 15272 din 28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan municipiul Tulcea, T 23, P 341, carte funciară nr. 43686, număr cadastral 43686, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 6.100 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Anunțul nr. 15272 din 28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan…

Anunțul nr. 17853/28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Tulcea

Anunțul nr. 17853/28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.…

Anunțul de intenție nr. 17336 din 25.04.2023 referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Municipiul Tulcea

Anunțul de intenție nr. 17336 din 25.04.2023 referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor…