Category: PRIMARIA TARNAVENI

PRIMARIA TARNAVENI

nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020din excedentul bugetului local al anilor precedenți

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie…

Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni –  Compartimentul Patrimoniu, Asociații de Proprietari, Activități Sportive și de Tineret

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI PRIMĂRIA Număr: 5759  din 10.03.2021                                                                                                                                                                                          ANUNŢ În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020…