Category: Primarii Judet Teleorman

Primarii Judet Teleorman

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și / sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 15.02.2023 ora 10.00 – proba scrisă şi 17.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează  examen de promovare a personalului contractual  într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv inspector de specialitate, treapta II în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează  examen de promovare a…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 10.02.2023, ora 10.00 – proba scrisă, şi 14.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a patru posturi vacant de execuție, de natură contractuală din cadrul Compartimentului Centrul pentru Tineret și a Compartimentului Centrul Educațional

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi completările…

Achiziționarea serviciilor privind elaborarea certificatului de performanță energetică la Centrul educațional din municipiul Turnu Măgurele, situat pe strada Libertății, nr. 137, componentă a proiectului integrat ” Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”,…

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Creare Centru pentru Tineret și amenajare Grădină Publică adiacentă acestuia, în Municipiul Turnu Măgurele – restaurare imobil, Calea Dunării nr. 1”, din cadrul proiectului ”Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”.

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Creare Centru pentru Tineret și amenajare Grădină…

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului Independenței din municipiul Turnu Măgurele”, din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”.

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului…

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 09.01.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi 12.01.2023, ora 08.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post vacant de execuție, de natură contractuală – inspector de specialitate, treapta IA,(S) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Compartiment Ajutor Social

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022, în baza Art.unic…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 12.12.2022, ora 10.00 – proba scrisă, şi 15.12.2022, ora 10.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a cinci  posturi vacant de execuție, de natură contractuală din cadrul Compartimentului cinematograf și a Compartimentului administrativ

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi…