Categorie: Primarii Judet Teleorman

Primarii Judet Teleorman

Licitație publică privind închirierea terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 15.03.2024 ora 10.00 – proba scrisă, şi 20.03.2024, ora 10.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Compartiment Asistență Medicală Comunitară

anunt-concurs-asistent-medical-comunitar-2024Descarcă Source

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 26.03.2024, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante –  consilier, clasa I, grad profesional superior – serviciul urbanism și gospodărie comunală – compartiment gospodărie comunală și protecția mediului

anunt-concurs-protectia-mediului-Descarcă Source

Licitație publică privind închirierea unor terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 06.03.2024, ora 10.00 – proba scrisă, şi 11.03.2024, ora 10.00 – proba interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de natură contractuală cu durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)  din cadrul Compartimentului Centrul Recreativ pentru Pensionari

anunt-concurs-Centrul-Recreativ-pentru-PensionariDescarcă Source

Licitație publică privind vânzarea teren în suprafață de 1583 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Chimiei, nr.16

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Licitație publică privind vânzarea construcție în suprafață de 3440 mp(P+3E) și teren în suprafață de 955 mp – Cămin de nefamiliști nr.2

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Anunț privind închirierea a 3(trei) terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 22 mp/teren

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…