Categorie: Primarii Judet Teleorman

Primarii Judet Teleorman

Licitație publică privind închirierea unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 15 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, F.N, vecinătate bloc D15/1

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Licitație publică privind vânzarea construcție în suprafață de 2442 mp(P+2E) și teren în suprafață de 1680 mp – Cămin de nefamiliști nr.1

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…

Licitație publică privind închirierea terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele, bulevardul…