Categorie: Primăria Prigoria

Primăria Prigoria

Anunț privind examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deținut, organizat în data de 29.11.20.23, ora 10:00, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț privind comunicarea rezultatelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacand de șofer I, în cadrul compartmentului deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj din data de 18.10.2023

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer I, în cadrul compartimentului deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj, concus desfășurat în data de 18.10.2023, orele 14.00 – proba interviu, la sediul Primăriei comunei Prigoria.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț privind punctajele și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer I, în cadrul compartimentului deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj, din data de 18.10.2023

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul de promovare in funtia publica de executie de consilier achizitii publice,clasa I,grad profeosional principal in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Prigoria

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură și mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj,din data de 18.05.2022

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț-publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, data de 19.05.2022 pentru ”Concesiune imobiliare(clădire și teren)-aparținând domeniului public al comunei Prigoria județul Gorj pentru destinația scopuri comerciale, stație peco și spălătorie self-service”

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț-privind punctajul și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură și mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj,din data de 18.05.2022

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la Interviu de către candidatul participant la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură și mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…

Anunț-privind rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de cosilier, clasa I, grad profesional asistent concurs organizat în data 18 mai 2022, orele 10.00-proba scrisă la sediul primăriei Prigoria

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as…