Category: Primăria Prigoria

Primăria Prigoria

Anunt-privind punctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidatul participant la examenul de promovare in funtia publica de executie de consilier achizitii publice,clasa I,grad profeosional principal in cadrul compartimentului achizitii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Prigoria

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that…

Anunț-privind comunicarea rezultatelor la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură și mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj,din data de 18.05.2022

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that…

Anunț-privind punctajul și rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură și mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj,din data de 18.05.2022

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that…

Anunț-privind punctajul și rezultatul obținut la Interviu de către candidatul participant la concursul de rectrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad prosfesional asistent în cadrul Compartimentului Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură și mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prigoria, județul Gorj

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that…