Etichetă: P.M.R.

Carieră 16.05.2023 – Primăria Roman organizează examen de promovare în gradul profesional IA, aferent funcției de personal contractual, de execuție de bibliotecar studii superioare, în cadrul Bibliotecii Municipale Roman

Primăria Roman organizează la sediul instituției din Piața Roman Vodă nr. 1, examen de promovare în gradul profesional IA, aferent funcției de personal contractual, de execuție de bibliotecar studii superioare,…

Carieră 19.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistență de specialitate, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului…

Carieră 11.05.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I grad profesional principal, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I grad profesional principal, cu…

Carieră 11.05.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, la Compartimentul control intern managerial din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional debutant, la Biroul recuperare creanțe contribuabili în insolvență din cadrul Direcției Juridice și Admistrație Publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post de casier, temporar vacant, contractual de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post de casier, temporar vacant, contractual de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, la Biroul evidența persoanelor din cadrul Direcției locale de evidența persoanelor

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu…

Carieră 27.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție, de muncitor calificat treapta I, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție, de muncitor calificat treapta I, cu normă întreagă la Serviciul Complex…

Carieră 27.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant contractual de șef formație, cu normă întreagă al Formației confecții metalice și instalații electrice, Serviciul administrare și întreținere patrimoniu din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant contractual de șef formație, cu normă întreagă al Formației confecții metalice și instalații electrice, Serviciul…

Carieră 26.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova…

Carieră 21.04.2023 – Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 24 mai 2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie…

Carieră 19.04.2023 – organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior, la Biroul juridic, contencios din cadrul Direcției Juridice Administrație Publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior, cu…

Carieră 18.04.2023 – Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 18.05.2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcţiei publice specifice de execuţie de politist local III superior în cadrul Direcţiei Poliția Locală

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 18.05.2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcţiei publice specifice de execuţie de politist…

Carieră 11.04.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul administrare Parc municipal și Formația administrare zonă de agrement parc ,,Zăvoi” din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul administrare Parc municipal și Formația administrare…

Carieră 14.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L.

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 29.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, la Compartimentul asistență de specialitate din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 28.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional superior, la Birou autorizări construcții și control urbanism din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional superior, cu durata…

Carieră 16.03.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului în vederea ocupării pe durată determinată a unui post temporar vacant contractual de execuție, cu normă întreagă de îngrijitor la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post temporar vacant contractual de execuție, cu normă întreagă de îngrijitor la Serviciul Complex de agrement…

Carieră 09.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior la Biroul administrație publică și relația cu Consiliul Local din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior cu…

Carieră 09.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent la Compartimentul evidență patrimoniu, fond locativ, Biroul Evidența Patrimoniu-Asociații Proprietari, Serviciul administraţie publică locală, din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 03.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, cu durata normală a timpului de muncă de…

Carieră 26.01.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare a 6 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă din cadrul Formației confecții metalice și instalații electrice

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 6 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă din cadrul Formației confecții metalice și instalații electrice,…

Carieră 21.12.2022 – Primăria Roman organizează, în baza art. unic din O.U.G. nr. 80/2022 alin. (2) lit.a), concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, de șef birou al Biroului recuperare creanțe contribuabili în insolvență.

Carieră 21.12.2022 – Primăria Roman organizează, în baza art. unic din O.U.G. nr. 80/2022 alin. (2) lit.a), concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, de șef birou…

Carieră 21.11.2022 – examen de promovare in treapta imediat superioara a unor salariati personal contractual , muncitori calificati din cadrul Directiei Servicii Edilitare si Directiei Administrative

Primăria Roman organizează la sediul instituției din Piața Roman Vodă nr. 1, examen de promovare în treapta imediat superioară a unor salariați, personal contractual, muncitori calificați din cadrul Direcției Servicii…

Carieră 18.11.2022 – concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, în baza Art. unic din OUG 80/2022 alin (2) lit.a), de director executiv adjunct, grad II, al Direcţiei Tehnice și de Investiții

Primăria Roman organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, în baza Art. unic din OUG 80/2022 alin (2) lit.a), de director executiv adjunct, grad II, al…

Carieră 19.07.2022 – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de Inspector clasă I, grad profesional superior cu durata…