Tag: P.M.R.

Carieră 09.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior la Biroul administrație publică și relația cu Consiliul Local din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de…

Carieră 09.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent la Compartimentul evidență patrimoniu, fond locativ, Biroul Evidența Patrimoniu-Asociații Proprietari, Serviciul administraţie publică locală, din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de…

14.06.2022 Carieră – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție de servant pompier la Formația de intervenție situații de urgență din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență, SSM, protecție civilă

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție…

09.05.2022 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 7 posturi temporar vacante contractuale de execuție la Serviciul Complex de agrement Moldova si la Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei, parcări din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 7 posturi temporar vacante contractuale de execuție…

14.02.2022 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică și de Investiții, primăria Roman.

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de…

23.11.2021 Carieră – Concurs e recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Serviciul Impozite și Taxe persoane fizice

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de…

12.11.2021 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică și de Investiții

PrimăriaRoman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție,…

27.09.2021 Carieră – Concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, de funcţie publică, de…