Etichetă: P.M.R.

Carieră 25.06.2024 – Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, contractuale de execuție, cu normă întreagă de îngrijitor l a Serviciul Complex de agrement ștrand „Moldova” din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, contractuale de execuție, cu normă întreagă de îngrijitor la Serviciul Complex de agrement…

Carieră 25.06.2024 – Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post de casier, temporar vacant, contractual, de execuție, cu normă întreagă, la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post de casier, temporar vacant, contractual, de execuție, cu normă întreagă, la Serviciul Complex de agrement…

Carieră 28.05.2024 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de referent, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman…

Carieră 27.05.2024 – Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM, protecţie civilă

Primaria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a două posturi vacante contractuale de execuție din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de…

Carieră 21.03.2024 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman…

Carieră 25.04.2024 – Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I, grad profesional superior, la Compartimenul eficiență energetică din cadrul Direcției Tehnice și de Investiții

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.b) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea…

Carieră 25.03.2024 – Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 2 posturi vacante, contractuale de execuție, cu normă întreagă de muncitor calificat III si îngrijitor la Serviciul Complex de agrement ștrand „Moldova” din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 2 posturi vacante, contractuale de execuție, cu normă întreagă de muncitor calificat III si îngrijitor la…

Carieră 25.03.2024 – Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post vacant, contractual de execuție, cu normă întreagă de muncitor calificat II la Serviciul reparatii si intretinere patrimoniu din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Municipiului Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post vacant, contractual de execuție, cu normă întreagă de muncitor calificat II la Serviciul reparatii…

Carieră 22.03.2023 – Primaria Municipiului Roman organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I, grad profesional principal Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ. Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea…

Carieră 21.03.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I, grad profesional superior, la Serviciul buget-contabilitate din cadrul Direcției Economice

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea concursului…

Carieră 21.03.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman…

Carieră 18.03.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de inspector clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea…

Carieră 14.03.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de referent, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin. (2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman…

Carieră 16.05.2023 – Primăria Roman organizează examen de promovare în gradul profesional IA, aferent funcției de personal contractual, de execuție de bibliotecar studii superioare, în cadrul Bibliotecii Municipale Roman

Primăria Roman organizează la sediul instituției din Piața Roman Vodă nr. 1, examen de promovare în gradul profesional IA, aferent funcției de personal contractual, de execuție de bibliotecar studii superioare,…

Carieră 19.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistență de specialitate, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului…

Carieră 11.05.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I grad profesional principal, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I grad profesional principal, cu…

Carieră 11.05.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, la Compartimentul control intern managerial din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional debutant, la Biroul recuperare creanțe contribuabili în insolvență din cadrul Direcției Juridice și Admistrație Publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post de casier, temporar vacant, contractual de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post de casier, temporar vacant, contractual de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, la Biroul evidența persoanelor din cadrul Direcției locale de evidența persoanelor

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu…

Carieră 27.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție, de muncitor calificat treapta I, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție, de muncitor calificat treapta I, cu normă întreagă la Serviciul Complex…

Carieră 27.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant contractual de șef formație, cu normă întreagă al Formației confecții metalice și instalații electrice, Serviciul administrare și întreținere patrimoniu din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant contractual de șef formație, cu normă întreagă al Formației confecții metalice și instalații electrice, Serviciul…

Carieră 26.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova…

Carieră 21.04.2023 – Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 24 mai 2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie…

Carieră 19.04.2023 – organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior, la Biroul juridic, contencios din cadrul Direcției Juridice Administrație Publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior, cu…

Carieră 18.04.2023 – Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 18.05.2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcţiei publice specifice de execuţie de politist local III superior în cadrul Direcţiei Poliția Locală

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 18.05.2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcţiei publice specifice de execuţie de politist…

Carieră 11.04.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul administrare Parc municipal și Formația administrare zonă de agrement parc ,,Zăvoi” din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul administrare Parc municipal și Formația administrare…

Carieră 14.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L.

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 29.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, la Compartimentul asistență de specialitate din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 28.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional superior, la Birou autorizări construcții și control urbanism din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional superior, cu durata…

Carieră 16.03.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului în vederea ocupării pe durată determinată a unui post temporar vacant contractual de execuție, cu normă întreagă de îngrijitor la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a unui post temporar vacant contractual de execuție, cu normă întreagă de îngrijitor la Serviciul Complex de agrement…