Lună: aprilie 2022

Anunț achiziționarea serviciilor de consultanță în management în vederea implementării activităților proiectului ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” cod SMIS 152311, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7649/29.03.2022 pentru proiectul ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa…

 Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de promovare în funcția publică de conducere de director executiv organizat în data de 6 aprilie 2022

Nr.10726/29.04.2022 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ JUDEŢUL SATU MARE Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare în funcția publică de conducere de director executiv…

Anunț de participare privind închirierea prin atribuire directă a terenului în suprafață de 70 hectare islaz din proprietatea privată a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu

Anunț de participare privind închirierea prin atribuire directă a terenului în suprafață de 70 hectare islaz din proprietatea privată a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu Anunț de participare privind închirierea prin…