‼Primăria Municipiului Adjud, prin Direcţia de Asistenţă Socială, demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

✅Conform actelor normative în vigoare, în sezonul rece 01.11.2021 – 31.03.2022 ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau persoanele singure al căror venit mediu net pe membru de familie este de până la 1.386 lei/persoană – în cazul familiei, și de 2.053 lei – în cazul persoanei singure.

ℹCERERILE se depun la Centrul de zi pentru Persoane de vârsta a III-a (fosta centrală termică) de luni până joi, între orele 09:00 – 12:00 și 13:00 – 16:00 și vinerea, între 09:00 – 12:00.

ℹDOCUMENTE NECESARE:

☑Ultima factură de gaze naturale sau energie electrică (pentru subvenția la energie electrică este nevoie de indexul de contor citit la data depunerii cererii).

☑Copie după actul de proprietate al casei.

☑Copie după actul de identitate al persoanei pe numele căreia este încheiat contractul de furnizorul de gaze naturale sau energie electrică.

☑Copie a actului de identitate al chiriașului.

☑Copie a actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.

☑Adeverință de salariat, cupon de pensie sau orice alt act doveditor al veniturilor. Pentru persoanele de peste 18 ani care nu realizează venituri și nu frecventează școala – declarație notarială în acest sens.

☑În cazul chiriașilor – acte doveditoare constând în împuternicire notarială sau contract de închiriere înregistrat la administrația financiară.

☑Certificat fiscal pentru toate persoanele de peste 18 ani care sunt trecute în cererea de subvenție.

☑Dosar cu șină.

☑Adeverință de rol agricol (persoanele care dețin mai mult de 1.000mp în zona urbană și mai mult de 2.000mp în zona rurală nu au dreptul la subvenție).

☑Persoanele care dețin terenuri agricole în altă localitate trebuie să aducă adeverință de teren agricol eliberată de primăria localității respective, cu suprafața deținută precum și cu venitul net anual.

☑Persoanele care dețin două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani nu au dreptul la subvenție. Persoanele care au în conturile bancare sume mai mari de 3.000 lei nu au dreptul la subvenție.

Source