Category: Primarii Judet Mures

Primarii Judet Mures

nr. 152 din 22 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 152  din 22 decembrie…