?Publicul este invitat să transmită observații privind propunerile de elaborare a planului urbanistic zonal până pe data de 12 iulie 2021 în scris, pe adresa str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea, telefonic, la 0237/641908 sau prin email, pe adresa [email protected].
?Observațiile sunt necesare în vederea obținerii avizului arhitectului șed de județ pentru elaborarea planului urbanistic zonal ”Construire centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare accese auto și pietonale, realizare împrejmuire, organizare de șantier și branșamente utilități” – inițiator LIDL România Societate în Comandită Simplă.
?Documentele aferente pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 până pe data de 12 iulie 2021.
?Etapa preconizată pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: Etapa de documentare, intenție și elaborare a studiilor de fundamentare.

Source