Tag: Hotărâri ale Consiliului Local

HOTARAREA NR.19 / 2022 privind mandatarea d-l.MARC PETRU DORIN pentru a vota in cadrul sedintei a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA,, aprobarea pretului pentru apa potabila produsa,transportata si distribuita sia tarifului pentru canalizare,pentru intreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva,in conformitate cu avizul ANRSC nr.916.898/05.11.2021 si Deciziei Consiliului de administratie al SC Apa Prod SA Deva nr.51/18.11.2021

Source

Hotararea nr 8 din 2022 privind modificarea HCL Romos nr 54/23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul de investitii ”Infiintare retea alimentare cu apa potabila si infiintare retea de canalizare ape menajere, sat Pischinti, Comuna Romos, judetul Hunedoara” si a indicatorilor tehnico-economici si a cererii de finantare

Hotararea nr 8 din 2022 privind modificarea HCL Romos nr 54-23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, deviz general pt obiectivul…