Category: Primăria Pui

Primăria comunei Pui

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă, de consilier achiziții publice grad profesional debutant, la compartimentul achiziții publice și fonduri europene din aparatul de specialitate al primarului

ROMÂNIAJUDEŢUL HUNEDOARAPRIMARIA COMUNEI PUIPui, str.Republicii nr.64,tel. 0254/779101; fax 0254/779009e-mail:[email protected] ANUNŢ În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea…