Categorie: Primăria Pui

Primăria comunei Pui

ANUNȚ Primăria Comunei Pui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la biroul financiar-contabil

ROMÂNIAJUDEŢUL HUNEDOARAPRIMARIA COMUNEI PUIPui,str.Republicii nr.64,tel. 0254/779101; fax 0254/779009e-mail:[email protected]._____________ ANUNŢ În conformitate cu prevederile art.618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV…