UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Măsuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” – Cod  POCU/717/5/1/154690

UAT Municipiul Turnu Măgurele, implementează proiectul „Masuri integrate de sprijinire a copiilor, tinerilor si adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL…

Contract nr. 67/31.05.2023 privind servicii de informare și publicitate pentru proiectul ,,Reabilitare Cinematograf și schimbare destinație în ,, Centrul Cultural și Educațional Freidorf ” cod SMIS 150181, contract de finanțare nr. 7599/01.03.2022

Contract nr. 67/31.05.2023 privind servicii de informare și publicitate pentru proiectul ,,Reabilitare Cinematograf și schimbare destinație în ,, Centrul Cultural…