Licitație publică privind închirierea unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 1.43 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, F.N, vecinătate bloc G4

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, localitatea Turnu Măgurele,…