‼️Având în vedere numărul ridicat de incendii produse în ultima perioadă în ariile naturale protejate ca urmare a arderii necontrolate a miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate- Serviciul Teritorial Vrancea, atrage atenția asupra importanței respectării prevederilor legislative privind aceste activități.

?În acest context, vă facem cunoscute următoarele:

‼️Arderea stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracțiune potrivit art. 98, alin. I) lit. a) din O. U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei Ia 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

‼️ În conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.A.D.R./M.M.A.P./A.N.S.V.S.A. nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente (Capitolul: Sol și stoc de carbon, GAEC 6 – Menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a Incendia miriștile arabile). Obiectivul acestui standard este menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente. Vegetația ierboasă sau lemnoasă de pe pajiștile permanente nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică și se poluează atmosfera.

‼️ Potrivit art. 30. alin. 4) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (republicată) cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor, ele.

Source