Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale, emise pe suport electronic, următoarele categorii de persoane și familii:

  1. Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
  2. Persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
  3. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  5. Familiile care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de persoane menționate mai sus la literele a-e sunt deja în evidența Casei Județene de Pensii Vrancea și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și vor primi acasă, prin poștă, tichete sociale pe suport electronic (tip card).

Pentru persoanele fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale electronice se va face prin Direcția de Asistență Socială Adjud.

Persoanele fără adăpost vor completa cererea și declarația pe proprie răspundere la sediul Direcției de Asistență Socială Adjud (DAS Adjud), str. Vasile Alecsandri nr.7. Deasemenea, persoanele din această categorie vulnerabilă sunt exceptate de la condiția prezentării unui act de identitate, având însă obligația prezentării unui document eliberat de autoritățile publice locale care să le ateste identitatea. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru această categorie vulnerabilă se regăsesc și aici – https://bit.ly/3a5gXHv .

Ca excepție, familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea acestor tichete sociale, prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere (pe care le regăsiți aici https://bit.ly/3OW97Pi)  la sediul Direcției de Asistență Socială Adjud, din strada Vasile Alecsandri, nr. 7, de luni până vineri, între orele 09:00 – 12:00.

Modelele celor două tipuri de cereri și declarații pe proprie răspundere se regăsesc și în format fizic la Compartimentul Servicii Sociale, Incluziune Socială din cadrul DAS Adjud.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS  Adjud, din str. Vasile Alecsandri, nr.7 (Primăria veche), de luni – vineri, între orele 9,00 – 12,00 sau pe adresa de e-mail [email protected]

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi folosite numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care, la data acordării sprijinului, nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

Source