Categorie: Primarii Judet Neamt

Primarii Judet Neamt

15.04.2024 – ANUNȚ 09.04.2024 DEZBATERE PUBLICA – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI LOCALE DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVETIȚIILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ROMAN

Municipiul Roman inițiază în data de 15.04.2024 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29838 din…

HOTĂRÂRE privind denumirea şi numerotarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, a Biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, a birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024

Deschide Source

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Deschide Source

HOTĂRÂRE privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare şi de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024

Deschide Source