Category: Primaria Municipiului Tulcea

Primaria Municipiului Tulcea

Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.D.: P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Livezilor, nr. 54, carte funciară nr. 37233, număr cadastral vechi 6023, număr cadastral nou 37233, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA SISTEM TERRA SOLUTION S.R.L

Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.D.: P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Livezilor, nr. 54,…

Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Livezilor, nr. 54, carte funciară nr. 37233, număr cadastral vechi 6023, număr cadastral nou 37233, județ TULCEA, Inițiator – SOCIETATEA SISTEM TERRA SOLUTION S.R.L

Memoriu prezentare documentatie privind propunerile preliminare P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Livezilor, nr. 54, carte funciară…

Rezultatele probei suplimentare eliminatorii pentru evaluarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu și șef birou din cadrul Direcției de Poliție Locală

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Minuta dezbaterii publice din data de 12.05.2022, cu privire la informarea publicului privind intenția de elaborare documentație urbanism P.U.Z.“CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI ADMINISTRATIVE LA PARTER, REABILITARE CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ EXISTENTĂ, SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE ȘI REGLEMENTARE CĂI DE ACCES” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, nr. 36, strada Viitorului, nr. 2A și nr. 9, CF/NC 30856, 45099, 45100, 30857, 45373, 34133, 30860, 34085, 30993, 30992, 35721, 30991, județ TULCEA, beneficiari Societatea Coral SRL, Pușcuță Florin, Bumbac Gheorghe

Minuta dezbaterii publice din data de 12.05.2022, cu privire la informarea publicului privind intenția de elaborare documentație urbanism P.U.Z.“CONSTRUIRE LOCUINȚE…

Minuta dezbaterii publice din data de 03.05.2022, cu privire la informarea publicului privind intenția de elaborare documentație urbanism P.U.Z. “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI BIROURI LA PARTER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S/DS+P+6E, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE EXECUȚIE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Griviței, nr. 72, carte funciară nr. 49026, număr cadastral 49026, județ TULCEA, beneficiar SOCIETATEA COMPLEX CITY SRL

Minuta dezbaterii publice din data de 03.05.2022, cu privire la informarea publicului privind intenția de elaborare documentație urbanism P.U.Z. “CONSTRUIRE…

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției de Poliție Locală/ Birou Control Urban/ Compartiment Control Activități Comerciale

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de polițist local, clasa I,…

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată”, cod SMIS 125671, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, în…

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectului finanțat prin POCU 2014-2020,cu titlul „Servicii integrate pentru VIITOR”

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Minuta dezbaterii publice din data de 03.05.2022, cu privire la informarea publicului privind intenția de elaborare documentație urbanism P.U.Z. “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE: AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, FN, număr cadastral 44177, județ TULCEA, beneficiar UAT Municipiul Tulcea

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Anunțul de intenție nr. 19258/05.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Municipiul Tulcea

Anunțul de intenție nr. 19258/05.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea și alegerea modalității optime de gestiune prin contract de delegare prin concesiune de servicii în urma aplicării procedurii de licitație publică deschisă, derulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea (ADIIDM), în numele și pe seama Municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități…

Anunțul de intenție nr. 18858/04.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea și alegerea modalității optime de gestiune prin contract de delegare prin concesiune de servicii în urma aplicării procedurii de licitație publică deschisă, derulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea (ADIIDM), în numele și pe seama Municipiului Tulcea

Anunțul de intenție nr. 18858/04.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și…