Dacă vreți să rămâneți în buzunar cu până la 50% din valoarea facturilor la gaz emise pe timpul iernii, administrația locală vă sprijină cu anveloparea blocurilor în care locuiți! Totul depinde de capacitatea dumneavoastră – proprietari și președinte de asociație – de a vă mobiliza!

Până cel târziu 28 februarie avem oportunitatea de a depune solicitări de finanțare prin fonduri europene a lucrărilor de eficientizare energetică a blocurilor din Adjud!

CARE SUNT AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ?

  • Crește confortul termic în apartamente;
  • Scade factura la gaze și energie electrică cu până la 50%;
  • Îmbunătățește aspectul vizual al blocului;
  • Mărește prețul apartamentelor pe piața imobiliară cu peste 25%.

Dosarul de solicitare a înscrierii trebuie să cuprindă doar:

Solicitarea de înscriere în program;

Hotărârea de înscriere în program adoptată în adunarea generală a proprietarilor cu acordul majorității lor, însoțită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora.

Un exemplar al contractului de mandat semnat și ștampilat de către asociația de proprietari;

Lista proprietarilor din imobil.

INFO: Modelul tuturor documentelor necesare, cu excepția Hotărârii asociației, inclusiv în format editabil, le regăsiți la finalul prezentului material informativ!

Finanțarea lucrărilor de anvelopare se asigură astfel:

  1. 60% de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate
  2. 40% de la bugetul local și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari.

ATENȚIE! Cota de contribuție a asociației de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor și va fi achitată în rate, după finalizarea lucrărilor de anvelopare!

Persoană de contact – Vartolomei Iuliana, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Adjud, telefon 0237641908, interior 209.

Source