Category: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de cercetare arheologică preventivă în perimetrul afectat de obiectivul de investiții ”Refuncționalizare clădire din funcțiune de Spital de Dermatologie în clădire cu funcțiune de spațiu multicultural”, Timișoara, str. Mărășești, nr. 5

Anunț de atribuire SCN1060054/25.10.2021 privind Servicii de cercetare arheologică preventivă în perimetrul afectat de obiectivul de investiții ”Refuncționalizare clădire din…

Anunț publicitar privind Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare corp clădire școală Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30, jud. Timiș”

Anunț publicitar nr. ADV1245623/12.10.2021 privind Servicii de asistentă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investitii…

Anunț publicitar privind Servicii de realizare „Studii, documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, viabilizare teren, creșa II” în vederea realizării obiectivului de investiție „Construire creșă Zona Muzicescu”

Anunt publicitar nr. ADV1243848 din 06.10.2021 avand ca obiect – Servicii de realizare „Studii, documentații suport și cheltuieli pentru obținerea…