Category: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar nr. ADV1364852/18.05.2023 privind Serviciile de actualizare analiză cost beneficiu pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană –etapa II”-cod SMIS 2014+127006

Anunț publicitar nr. ADV1364852/18.05.2023 privind Serviciile de actualizare analiză cost beneficiu pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara…

Contract nr.56/16.05.2023 privind Servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pentru  obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” din cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, Cod SMIS 2014+: 121436

Contract nr.56/16.05.2023 privind Servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pentru  obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică imobil…

Anunt publicitar nr. ADV1363373 /11.05.2023 privind – Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier aferente loturilor 1, 3 si 4 din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11, sc. A și B, str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A și B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeş nr.4, b-dul Cetăţii nr. 30, str. Răsăritului nr.5”, COD SMIS: 121134

Anunt publicitar nr. ADV1363373/11.05.2023 privind – Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier aferente loturilor 1, 3…