Category: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar nr.ADV1291438/12.05.2022 -Achiziție directă -Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul: ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14’’, COD SMIS 2014+:134130

Anunt publicitar nr.ADV1291438/12.05.2022 -Achiziție directă -Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul: ”Construire corp P+1E…

Anunț de participare simplificat nr. SCN1106092/02.05.2022 privind proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție ,,PT+DTAC + Execuție reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon (corp fosta Școală Generală nr. 28) str. C. Salceanu nr. 11, Timișoara.

Anunț de participare simplificat nr. SCN1106092/02.05.2022 privind proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție ,,PT+DTAC + Execuție reabilitare acoperiș…