Category: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire nr. CAN1096516/22.01.2023 privind servicii de proiectare și asistență tehnică în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ,, Modernizare spațiu public – zona cuprinsă între b-dul Cetății, str. Gheorghe Lazăr , Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructură rutieră , utilități publice ”

Anunț de atribuire nr. CAN1096516/22.01.2023 privind servicii de proiectare și asistență tehnică în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție…

Anunț de participare simplificat nr. SCN1119334/13.01.2023 privind acord-cadru de servicii pentru întreținerea , administrarea și dezvoltarea rețelei de date / voce ce deservește Primăria Municipiului Timișoara, inclusiv furnizarea instalarea și configurarea echipamentelor și/sau înlocuirea celor defecte cu altele noi

Anunț de participare simplificat nr. SCN1119334/13.01.2023 privind acord-cadru de servicii pentru întreținerea , administrarea și dezvoltarea rețelei de date /…

Anunț de participare simplificat nr.SCN1119516/18.01.2023 -Executie lucrări aferente obiectivului de investiţii -Cod SMIS 2014+:119305, Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 -Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr.3-5”Cod SMIS 2014+:119305, (2 Loturi)

Anunț de participare simplificat nr. SCN1119516/18.01.2023 -Executie lucrări aferente obiectivului de investiţii -Cod SMIS 2014+:119305, Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul…

Contract nr. 3/20.01.2023 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Modernizare spațiu public -zona cuprinsa între bulevardul Cetatii, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalatiunii, Calea Torontalului -zone verzi, infrastructura rutiera, utilitati publice”

Contract nr. 3/20.01.2023 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție…

Contract nr. 2 /19.01.2023 având ca obiect – Servicii de tiparire a materialelor informative și de promovare privind “Programul de sprijin financiar privind creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara”

Contract nr. 2 din 19.01.2023 având ca obiect – Servicii de tipărire a materialelor informative si de promovare privind “Programul…