Lună: septembrie 2021

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul  de recrutare organizat în data de 8 octombrie 2021  pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi…

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor/indemnizațiilor la data de 30 septembrie 2021 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019, cu modificarile si completarile ulterioare

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor/indemnizațiilor la data de 30 septembrie 2021 conform Legii nr.153/2017…

Anunț de participare simplificat privind Realizare instalație de climatizare la obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 1”

Anunț de participare simplificat nr. SCN1093762/28.09.2021 privind Realizare instalație de climatizare la obiectivul de investiții „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 1” Documentaţia de atribuire se…