Tag: Concursuri

Comuna Recea, judeţul Maramures, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant temporar perioadă determinată de 6 luni de Asistent Manager B în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Recea, pentru implementarea proiectului „CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”, Proiect POCU/449/4/16/128355, conform H.G. nr.286/2011, modificată și completată de HG.nr.1027/2014;

 17 total views Source

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante din cadrul SERVICIULUI IMPOZITE TAXE, astfel: REFERENT, clasa III, grad profesional superior – (2 posturi). Pentru posturile vacante menționate anterior, durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 în data de 02 august 2021, ora 10.00

Primaria Municipiului Tulcea | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante…

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Superior celui existent a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mmunicipiului Tulcea si structurile fară personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului TulceaExamenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Tulcea,în data de 23 iulie 2021,ora 10ºº- proba scrisă pentru functionarii publici din cadrul Directiei Economice, Direcția Administrație Publică Locală, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Direcția de Poliție Locala și Serviciul Achiziții Publice

Primaria Municipiului Tulcea | EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Superior celui existent a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de…