Tag: Concursuri

Rezultatele probei suplimentare eliminatorii pentru evaluarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu și șef birou din cadrul Direcției de Poliție Locală

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției de Poliție Locală/ Birou Control Urban/ Compartiment Control Activități Comerciale

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de polițist local, clasa I,…

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată”, cod SMIS 125671, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, în…

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectului finanțat prin POCU 2014-2020,cu titlul „Servicii integrate pentru VIITOR”

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Rezultatul contestației la interviul susținut în data de 18.04.2022 în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Registrul Agricol/ Direcția Administrație Publică Locală

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Poliție Locală/Birou Control Urban/Compartiment Control Activități Comerciale

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice vacante de polițist local,…