Căutăm 22 recenzori pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) 2022!

☑️Până pe 20 februarie, avem nevoie de:

– 5 recenzori pentru autorecenzare asistată (ARA);

– 15 recenzori pentru colectarea datelor RPL;

– 2 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor RPL;

Plata personalului de recensământ, atât pentru recenzorii ARA (autorecenzare asistată), cât și pentru cei care fac recensământul față în față se va face pe baza unui contract de prestări servicii, în funcţie de numărul de chestionare completate compuse din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.
✅Modelul cererii pentru înscrierea în lista de candidați poate fi descărcată de aici: https://bit.ly/3Jvzp8n

Cererile se transmit electronic, la adresa uat@ primariaadjud.ro sau fizic, prin depunerea acestora la Registratura Generală a instituției, str. Stadionului nr. 2.

✅Dosarul de aplicare va cuprinde cererea completată, însoțită de copie după buletin, copie a diplomei ultimei forme de învățământ absolvite și cazierul judiciar, în original.

CONDIȚII SPECIFICE:

✔️Muncă pe teren;
✔️Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
✔️Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică)

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

✔️Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
✔️Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
✔️Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
✔️Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
✔️Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
✔️Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
✔️Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
✔️În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului

etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

✔️Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiență de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

– Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

– Colectarea datelor în teren: autorecenzarea asistată (ARA): 14 martie – 15 mai 2022 și recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16 mai -17 iulie 2022.

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII:

Pe teren, în limitele administrative ale unității administrativ teritoriale Adjud (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

În spațiul amenajat de către Primăria Adjud în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

– conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului Populației și locuințelor din România în anul 2021.

‍Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

Source