Ca urmare a anunțului privind Apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, publicat pe site-ul www.adjud.ro , în urma evaluării proiectelor transmise către Primăria Municipiului Adjud, a fost desemnat câștigător, în baza punctajului obținut (70 de puncte), proiectul:

„REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees”

înscris în numele consorțiului format din următorii parteneri:

Asociatia Roma Entrepreneurship Development (REDI);
Asociația RoPot (Impact Hub Bucharest);
Asociația Juristilor Romi RomaJust.

Source