❗️ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
✅Municipiul Adjud, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, telefon 0237/641908, fax 0237/641912, e-mail: [email protected], anunță demararea procedurii de licitație publică pentru închirierea prin licitaţie publică a celor trei chioșcuri destinate comercializării presei, cu suprafața de 2,4 mp fiecare, situate în B-dul Gării (zona Motel), Str. Republicii (zona Școala Gimnazială Angela Gheorghiu) și Str. Republicii (zona Poștă), aparținând domeniului public al Municipiului Adjud. Închirierea prin licitație publică s-a aprobat prin H.C.L. nr. 288 din 15.12.2022, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.
✅Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
✅Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției sau pe site-ul www.adjud.ro.
✅Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniu din cadrul Municipiului Adjud, e-mail: [email protected].

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.01.2023, Ora 10:00, la sediul Municipiului Adjud.

✅Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Municipiului Adjud. Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, cod postal 625100, într-un singur exemplar. Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 17.01.2023, ora 16:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 30.12.2022, ora 16:00.
✅Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: [email protected].
✅Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 20.12.2022.

Source