‼️Conform HG 714/2022 aveți obligația ca până pe 30 octombrie 2022 să vă înscrieți, prin completarea acestui formular https://bit.ly/3STLXuO – în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate întocmit la nivelul UAT Adjud!

Nerespectarea prevederilor legale de înscriere în registrul mai sus amintit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 lei, conform dispozițiilor actelor normative în vigoare.

ℹ️Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Adjud în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Source