Categorie: Uncategorized

Declaratii avere si interese 2023

Ardelean-Avere-2023 Ardelean-Interese-2023 Balan-Avere-2023 Balan-Avere-2023-1 Balan-Interese-2023 Bledea-Ioan-Avere-2023 Bledea-Ioan-Interese-2023 Cadar-Interese-2023 Cadar-Interese-2023-1 Danciu-Avere-2023 Cadar-Interese-2023-2 Danciu-Interese-2023 Danciu-Interese-2023-1 Danut-Avere-2023 Danut-Interese-2023 Lupse-Avere-2023 Lupse-Interese-2023 Miclaus-Maria-Avere-2023 Miclaus-Maria-Interese-2023 Pop-Liviu-Avere-2023 Pop-liviu-Interese-2023 Bozantan-Lavinia-Avere-2023 Bozantan-Lavinia-Interese-2023 Buda-Interese-2023- Buda-Avere-2023 Cami-Avere-2023 Cami-Interese-2023 Georgela-Avere-2023 Georgela-Interese-2023 Irinel-Avere-2023…

Se convoacă Consiliul Local al Comunei Corbeanca în data de 26.02.2024, ora 12:00, Casa Tineretului, Ostratu. Conform OUG 57, articolul 138, alin.2, litera C, pot participa la aceste ședințe cetățeni ai Comunei Corbeanca, cu domiciliul sau reședința în Comuna Corbeanca. Persoanele ce vor participa la ședință trebuie să depună o cerere la registratură, sau on-line la adresa de e-mail: [email protected].

Se convoacă Consiliul Local al Comunei Corbeanca în data de 26.02.2024, ora 12:00, Casa Tineretului, Ostratu. Conform OUG 57, articolul 138, alin.2, litera C, pot participa la aceste ședințe cetățeni…

nr. 13 din12 februarie 2024 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                                             HOTĂRÂREA nr. 13 din12 februarie 2024 Source