Având în vedere desele reclamații ale cetățenilor referitoare la construcțiile comerciale provizorii (chioșcuri, tonete, rulote, terase) care blochează trotuarele și circulația pietonilor și dau un aspect inestetic orașului, Primăria Adjud a pus în transparență decizională Regulamentul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal pe raza municipiului.

?Actul normativ va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 24 iunie și va aduce modificări majore modului de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal și se va aplica tuturor organizațiilor, agenților economici, producătorilor, comercianților, organizațiilor, fundațiilor și instituțiilor publice ce vor desfășura activități specifice pe raza UAT Adjud.
?Ca o noutate, prin noul regulament, administrația adjudeană stabilește inclusiv organizarea unor târguri specifice marilor sărbători creștine – Târgul de Crăciun și Târgul de Paști – dar și Târgul de Mărțișor, evenimente publice care se vor desfășura exclusiv pe esplanada Casei de Cultură ”Tudor Vornicu”.
?Cu această ocazie vom elimina, în sfârșit, din spațiul public tot ceea ce este amplasat ilegal și ne vom îndrepta atenția și spre construcțiile provizorii care, cândva, au primit autorizație și acum blochează total sau parțial trotuarele și circulația pietonilor. Gheretele inestetice și terasele extinse ilegal pe trotuare vor deveni istorie în orașul nostru, a declarat Florin NECHIFOR, primarul Municipiului Adjud.
?Conform viitoarelor prevederi, proprietarii chioșcurilor, tonetelor și teraselor amplasate sau extinse ilegal pe domeniul public vor avea obligația să dezafecteze construcțiile provizorii în termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului menționat mai sus. În caz contrar, acestea vor fi dezafectate pe cale administrativă, de către Primăria Municipiului Adjud, pe cheltuiala proprietarilor.
?O nouă regulă face referire atât la amplasarea mobilierului stradal cât și la aspectul acestuia. Astfel, comercianții nu vor mai putea amplasa tarabe, pupitre, standuri de expunere a mărfurilor sau frigidere cu băuturi în fața chioșcurilor și a tonetelor iar forma, dimensiunile și aspectul acestora vor fi avizate de către administrația locală.
?Noi reglementări se vor aplica și deținătorilor de terase amplasate pe trotuare, în fața punctelor de lucru cu profil alimentar, de subliniat fiind viitoarea obligație a acestora de a asigura un spațiu de trecere pentru pietoni de minim 1,5m. De asemenea, pe suprafața amenajată, operatorul economic va utiliza exclusiv un mobilier realizat de preferință din lemn sau metal și va acoperi terasele cu umbrele confecționate din materiale impermeabile, rezistente la intemperii. Mobilierul teraselor va trebui să se armonizeze, din punct de vedere cromatic și structural, cu arhitectura clădirilor din preajma locației iar operatorii economici vor avea obligația să dezafecteze gărdulețele care împrejmuiesc terasele.
?Regulamentul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal pe raza municipiului nu se va aplica târgului săptămânal de vineri și nici iarmarocului organizat în perioada 01-06 august.
?Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre pot fi exprimate în scris prin intermediul unei adrese care va conține, obligatoriu, numele, prenumele, domiciliul și numărul de telefon al semnatarului și care se va depune la Registratura Generală Primăriei municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, sau va fi transmisă prin e-mail, la [email protected],

Source