Etichetă: 2022

nr. 152 din 22 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 152  din 22 decembrie Source

nr. 150 din 19.12.2022 privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

ROMANIA                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 150 din 19.12.2022 privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei Source

nr. 149 din19.12.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 149 din19.12.2022 privind aprobarea documentației Source

nr. 147 din 15 decembrie 2022 privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică)

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 147 din 15 decembrie 2022 Source

nr. 146 din 15 decembrie privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 146 din 15 decembrie Source

nr. 145 din 15.12.2022 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.-4

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 145 din 15.12.2022 privind aprobarea Source

nr. 144 din 15.12.2022 privind aprobarea  Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 144 din 15.12.2022 privind aprobarea  Source

nr. 143 din 15.12.2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 143 din 15.12.2022 Source

nr. 140 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 140 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare Source

nr. 139 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                               CONSILIUL  LOCAL MUNICIPIUL TÂRNĂVENI               HOTĂRÂREA  nr. 139 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea aderării unei Source

nr. 138 din 15.12.2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                               CONSILIUL  LOCAL MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                HOTĂRÂREA  nr. 138 din 15.12.2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ Source