Municipiul Adjud, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, telefon 0237/641908, fax 0237/641912, e-mail: [email protected], anunță:

Bunurile care urmează să fie închiriate: trei boxe destinate comercializării cărnii, cu suprafața de 28,9 mp fiecare, situate în Str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, în incinta pieței agroalimentare Adjud, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, respectiv boxele 4, 5 și 6, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 104/26.05.2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției sau pe site-ul www.adjud.ro.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniu din cadrul Municipiului Adjud, e-mail: [email protected].

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.08.2022, Ora 10:00, la sediul Municipiului Adjud.

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Municipiului Adjud. Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, cod postal 625100, într-un singur exemplar.                       Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 08.08.2022, ora 15:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.08.2022, ora 15:00.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: [email protected].

Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 19.07.2022.

                                                                       

 

Source