Municipiul Adjud, Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, telefon 0237/641908, fax 0237/641912, e-mail: [email protected], anunță:

Bunurile care urmează să fie închiriate: clădire(spațiu comercial) cu suprafața de 45 mp și a terenului aferent de 68 mp, situat în Str. Copăcești, în incinta Oborului Adjud, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 104/26.05.2022, ce aparţine domeniului public al UAT Adjud.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.

Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă depusă la sediul instituției sau pe site-ul www.adjud.ro.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniu din cadrul Municipiului Adjud, e-mail: [email protected].

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 01.07.2022, Ora 10:00, la sediul Municipiului Adjud.

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Municipiului Adjud. Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea, cod postal 625100, într-un singur exemplar.

Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 30.06.2022, ora 15:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 23.06.2022, ora 15:00.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/232092, fax. 0237/235896, mail: [email protected].

Source