Category: Anunturi

Demararea campaniei de informare publică la nivelul municipiului Turnu Măgurele, pentru lucrările de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale nr. 8, 31 și 32 – tarlale 15, 16, 17, 18, 21 A, 22 și 23 A – cu subdiviziunile acestora

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu Măgurele din judeţul Teleorman, anunţă demararea campaniei de informare publică la nivelul municipiului Turnu Măgurele,…

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 12.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă, şi 14.07.2022, ora 12.00 – interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post  vacant de execuție, de natură contractuală – inspector de specialitate, treapta II, în cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 12.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă, şi 14.07.2022, ora 12.00 – interviu,…

Încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale – lot 10 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire – achiziție directă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele…

Încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 12 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- achiziție directă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele…

Proces verbal privind deciziile de impunere: PF

                                                                                                  Nr. 14298/10.06.2022 Codul de identificare fiscală: 4420830 PROCES-VERBAL pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.14298 /10.06.2022   Întrucât actul…

Anunt colectiv privind deciziile de impunere pentru persoane fizice 2022

                                                                                                                Nr. 14297 /10.06.2022 ANUNȚ COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale…

Achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții ”Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, finanțat în cadrul POR 2014-2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7656/29.03.2022 pentru proiectul ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri)…