Category: Anunturi

Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și / sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 15.02.2023 ora 10.00 – proba scrisă şi 17.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează  examen de promovare a personalului contractual  într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv inspector de specialitate, treapta II în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează  examen de promovare a…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 10.02.2023, ora 10.00 – proba scrisă, şi 14.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a patru posturi vacant de execuție, de natură contractuală din cadrul Compartimentului Centrul pentru Tineret și a Compartimentului Centrul Educațional

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi completările…