Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a <”Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Creșă Mare, Municipiul Adjud, Județul Vrancea, T7, P16, nr. Cadastral 59146”, inițiator UAT Municipiul Adjud> până pe data de 23 mai 2022, între orele 12:00 – 16:00, luni – joi, și 12:00 – 13:30, vineri.

Persoană de contact: inspector superior Mihaela Grobnicu, tel. 0237641908.

Observațiile pot fi transmise pe email, la  [email protected], pot fi depuse direct la Registratura Generală a instituției sau pot fi transmise prin corespondența fizică la adresa str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea, 625100.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu.

Source