Tag: anunt

Achiziţionare DALI și Deviz General, pentru realizarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice pentru cinci blocuri din Cartierul Breaza de Sus, oraş Breaza, județul Prahova – Bloc 1 sc. A şi sc. B, Bloc 2, Bloc 3 sc. A şi sc. B, Bloc 11 sc. A şi B, Bloc 11 sc. C.

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul…

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ: SERVICII DE PROIECTARE (faza SF/DALI), documentaţii în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor, precum şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde – Construire traseu pistă pentru biciclete în oraşul Breaza” Cl0-11.4-994

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ: SERVICII DE PROIECTARE (faza SF/DALI), documentaţii în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor, precum şi a Devizului General…

Serviciile de elaborare DALI (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie), a documentaţiilor pentru obtinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi a Devizului General, pentru realizarea lucrărilor de ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice, pentru Cladire Gradinita cu program prelungit si program normal, ,,Castelul fermecat” oras Breaza, judetul Prahova”C10-I3-152,

Change set: Search by name: Icon effect: Icon align: Source

Anunt servicii de elaborare DALI (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie), a documentaţiilor pentru obtinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi a Devizului General, pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice Clădire Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu” Corp C din localitatea Breaza, județul Prahova, str.Republicii, având ca scop reducerea consumurilor energetice pentru încălzire prin implementarea unor soluții, tehnologii și materiale inovatoare, C10-I3-1238

Change set: Search by name: Icon effect: Icon align: Source

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA DEZBATERI PE BAZA PLANURILOR URBANISTICE IN DATA DE 14.12.2022 LA PRIMARIA ORASULUI Breaza, ORA 14.00. Prezenta trebuie anuntata cu 24 ore inainte.Raspunsul la observatiile transmise va fi oferit pe loc sau transmis in scris in 5 zile lucratoare. Persoana responsabila cu informarea ti consultarea publicului: ALBERT DULAMA-INSPECTOR Adresa- oras Breaza, str.Republicii, nr.82B, telefon 0244/340508, e-mail la [email protected]

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA DEZBATERI PE BAZA PLANURILOR URBANISTICE IN DATA DE 14.12.2022 LA PRIMARIA ORASULUI Breaza, ORA…

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de ,,Lucrări de reparații parcare și sistem de scurgere a apelor pluviale aferente zonei Biserică și Școala Nistorești,, – orașul Breaza, jud. Prahova, Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 29.11.2022 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de ,,Lucrări de reparații parcare…

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Construcție acoperiș scări Grădinița Podu Vadului ,, (copertina va fi executată după proiectul tehnic și autorizația de construcție puse la dispoziție de beneficiar) Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.11.2022 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiții…