Tag: anunt

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA DEZBATERI PE BAZA PLANURILOR URBANISTICE IN DATA DE 14.12.2022 LA PRIMARIA ORASULUI Breaza, ORA 14.00. Prezenta trebuie anuntata cu 24 ore inainte.Raspunsul la observatiile transmise va fi oferit pe loc sau transmis in scris in 5 zile lucratoare. Persoana responsabila cu informarea ti consultarea publicului: ALBERT DULAMA-INSPECTOR Adresa- oras Breaza, str.Republicii, nr.82B, telefon 0244/340508, e-mail la [email protected]

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA DEZBATERI PE BAZA PLANURILOR URBANISTICE IN DATA DE 14.12.2022 LA PRIMARIA ORASULUI Breaza, ORA…

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de ,,Lucrări de reparații parcare și sistem de scurgere a apelor pluviale aferente zonei Biserică și Școala Nistorești,, – orașul Breaza, jud. Prahova, Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 29.11.2022 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de ,,Lucrări de reparații parcare…

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Construcție acoperiș scări Grădinița Podu Vadului ,, (copertina va fi executată după proiectul tehnic și autorizația de construcție puse la dispoziție de beneficiar) Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 14.11.2022 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiții…

Anunț de participare la procedura de ,,achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor, inclusiv a serviciului de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea de iluminat public stradal, în zona str. Mesteacănului (Tronson cuprins între DN1 și Str. Daliilor) Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 19.08.2022 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anunț de participare la procedura de ,,achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor, inclusiv a serviciului de…

Anunț de participare la procedura de ,,selecție de oferte,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.800.000 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani . Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.08.2022 ora 14.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Anunț de participare la procedura de ,,selecție de oferte,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne în…