ℹ️Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Adjud și Listele de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 vor face subiectul unei dezbateri publice organizate luni, 12 aprilie, începând cu ora 15:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”.
?Dezbaterea publică este organizată în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
?Bugetul general al Municipiului Adjud va fi supus analizei și avizării Consiliului Local al Municipiul Adjud în ședința ordinară din 22 aprilie 2021.

Source