Având în vedere fenomenul de secetă prelungită, proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, de pe raza administrativ teritorială a municipiului Adjud,  au obligația de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Vă reamintim că legislația în domeniul protecției mediului interzice arderea miriștilor, a stufului, a tufărișurilor sau vegetației ierboase, de către persoane fizice sau juridice (art.94. alin.1, lit. n) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare), iar în cazul neconformării, vor fi aplicate sancțiuni constând în amendă de la 3.000 până la 6.000 lei, pentru persoane fizice și între 25.000 si 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune, caz în care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Source