Tag: personal contractual

Carieră 27.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție, de muncitor calificat treapta I, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție, de…

Carieră 27.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant contractual de șef formație, cu normă întreagă al Formației confecții metalice și instalații electrice, Serviciul administrare și întreținere patrimoniu din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant contractual de șef formație, cu…

Carieră 11.04.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul administrare Parc municipal și Formația administrare zonă de agrement parc ,,Zăvoi” din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante contractuale de execuție, cu…

Carieră 28.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional superior, la Birou autorizări construcții și control urbanism din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de…