Categorie: PRIMARIA MORENI

PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI

Contractul de finantare nr. 689/20.04.2022 “Platformă integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Moreni”, cod SMIS 154039, SIPOCA 1170.

Deschide anunțul aici Vă aducem la cunoștință începerea implementării proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.689/20.04.2022  în cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA/972/2/1) pentru Axa prioritară 2.Administrație publică și sistem judiciar accesibile…

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere (prin desființare corp C2) Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița cod SMIS 122172

Programul operational POR 2014-2020 Axa Prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe în învățare pe…

Contractul de finantare nr. 417/29.08.2019 “Eficiență instituțională și bună guvernare la nivelul municipiului Moreni”, cod MySMIS 129704, SIPOCA 671.

Deschide anuntul aici Va aducem  la cunostinta inceperea implementarii proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.417/29.08.2019  in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar…

Prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 – Schimburi de tineri, Primaria municipiului Moreni implementeaza proiectul ,,Ambasadorul de tineret”.

Primăria Municipiului Moreni implementează proiectul ,,Ambasadorul de tineret”, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 – Schimburi de tineri. Proiectul va…

Contractul de finantare nr.4894/26.11.2014 SMIS 48920 “Infiintarea unui centru national de informare si promovare turistica in Municipiul Moreni, judetul Dambovita”

Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Moreni va  contribui la realizarea obiectivelor Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” prin valorificarea atracţiilor turistice existente în zona Municipiului…