Etichetă: Anunțuri concursuri

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de recrutare organizat în data de 21 iulie 2022  pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 21 iulie 2022 pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție Nr.…

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 20 iulie 2022 pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție de inspector, S, grad I

Nr.16453/11.07.2022 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ JUDEŢUL SATU MARE REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 20 iulie 2022 pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție…

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie 2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată în cadrul Creșei Castelul Piticilor

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie 2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată în cadrul Creșei Castelul Piticilor…

Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție – Polițist local, clasa III, grad profesional debutant și Polițist local, clasa III, grad profesional superior

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ JUDEŢUL SATU MARE ROMÂNIA Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112, 0261-854842 e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro ANUNŢ Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin…

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 11 mai 2022 pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de execuție pe perioadă determinată

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi…

 Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de promovare în funcția publică de conducere de director executiv organizat în data de 6 aprilie 2022

Nr.10726/29.04.2022 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ JUDEŢUL SATU MARE Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de promovare în funcția publică de conducere de director executiv…

Anunț concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv – Direcția Economică

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞJUDEŢUL SATU MAREROMÂNIAStr. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112, 0261-854842e-mail: [email protected], pagină de internet: www.negresti-oas.ro Nr.8751/06.04.2022 ANUNȚ Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1) și (2), din O.U.G. nr. 57/2019…

REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea  unor funcții publice vacante de execuție

Încheiat astăzi, 04.04.2022, cu ocazia soluționării contestațiilor depuse de către candidații identificați cu nr. de dosar 7065/18.03.2022 – contestația nr. 8378/01.04.2022, ora 1016 și nr. dosar 7233/21.03.2022 – contestația nr.8339/01.04.2022,…